Miareczkowanie. Co musimy wiedzieć?

MiareczkowanieMiareczkowanie to jedna z technik analitycznych, gdzie możliwe jest oznaczenie ilościowe określonej substancji, która została rozpuszczona w próbce. Sama metoda opiera się na obserwacji kompletnej reakcji pomiędzy analitem a titrantem o znanym stężeniu, dodawanym do próbki.

Metoda

Do danej substancji dodajemy odczynnik. Ten jest dodawany do momentu zakończenia reakcji. Aby możliwe było oznaczanie, zakończenie reakcji miareczkowania musi być łatwe do zaobserwowania. Oznacza to, że reakcja musi być monitorowana odpowiednimi technikami lub wskaźnikami barwnymi. Sam pomiar objętości podanego titranta umożliwia obliczenie składu analitu na podstawie stechiometrii reakcji chemicznej. Reakcja związana z miareczkowaniem musi przebiec szybko i w całości, być jednoznaczna i możliwa do zaobserwowania. Miareczkowanie jako analiza chemiczna jest metodą niezwykle cenioną, gdyż przede wszystkim zapewnia bardzo dużą precyzję i dokładność. Dodatkowo jest to metoda wielokrotnie sprawdzona i tym samym wyspecjalizowane laboratoria raczej nie popełniają tutaj błędów. Ważna jest też szybkość oraz wysoki stopień automatyzacji. Nie bez znaczenia jest dobry stosunek ceny do wydajności w porównaniu z bardziej zaawansowanymi technikami. Co więcej, zastosowanie tej metody nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii, co oznacza, że miareczkowanie mogą wykonywać nawet osoby o mniejszym doświadczeniu w zakresie robienia analiz chemicznych.

Reakcje i zastosowanie

Miareczkowanie wykorzystuje kilka rodzajów reakcji. To choćby reakcja kwas i zasada. W ten sposób możemy na przykład sprawdzić zawartość kwasów w keczupie, czy w winie lub mleku. Wykorzystuje się tu też reakcje strącania. Ta jest stosowana choćby wtedy gdy trzeba sprawdzić zawartość soli w danym produkcje czy gdy interesuje nas zawartość siarczanów w wodzie. Kolejną reakcją jest redoks i reakcje kompleksometryczne. Za ich pomogą może zbadać zawartość miedzi, chromu i niklu w kąpieli galwanicznej lub wapnia w serze czy mleku. Ostatecznie reakcja strącania koloidalnego znajduję zastosowanie, jeśli chodzi o badanie zawartości składu detergentów.

Dzięki temu, że metoda ta jest tak wszechstronna, może być wykorzystywana w licznych gałęziach przemysłu. Stosuję się ją w przemyśle samochodowym, ceramicznym, chemicznym, kosmetycznym, farbiarskim, elektronicznym, energetycznym, przy produkcji materiałów wybuchowych czy detergentów. Miareczkowanie ma też zastosowanie, jeśli chodzi o produkcje szkła, przemysł spożywczy, maszynowy, opakowaniowy, papierniczy, celulozowy, drukarski czy wydawniczy. Niektóre z analiz są nawet stosowane w sektorze publicznym czy służbie zdrowia. Ostatecznie miareczkowanie wykorzystuje się, jeśli chodzi o przemysł skórzany, produkcje szkła, kolejnictwo, przemysł gumowy, a także, jeśli chodzi o przemysł tekstylny, tytoniowy czy badanie wód i kruszywa, takiego jak choćby glina lub cement. Jak widać uniwersalność metody, jest tutaj naprawdę szeroka, co doskonale wyjaśnia fenomen i popularność tej analizy chemicznej.

Artykuł został przygotowany we współpracy z metrohm.com.

Komentarze