Nauka

Fizyka teoretyczna i doświadczalna

Najprościej fizyka dzieli się na fizykę teoretyczną i doświadczalną.Fizyka teoretyczna to taki sposób uprawniania fizyki, który polega na matematycznym opisywaniu praw przyrody, ale również na tworzen
Ciekawostki astronomiczne

Fizyka jest nierozerwalnie związana z astronomią. W kosmosie dzieje się bardzo wiele interesujących rzeczy. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, co odróżnia Uran i Wenus od innych planet?Odpowiedź brzmi: w
Ciekawe eksperymenty fizyczne

Wiele osób uważa, że fizyka jest nudna, ale to nieprawda. W tej dziedzinie wiedzy przeprowadzało się i przeprowadza nadal bardzo ciekawe eksperymenty.Wiele z nich nazywa się nawet najpiękniejszymi eks
Skalarne wielkości fizyczne

Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą możemy zmierzyć oraz podać ten wynik w postaci liczby bądź wektora: ilościowo. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wielkości fizycznych.Są to wi
Działy fizyki

Fizyka jest nauką bardzo szeroką, podejmuje wiele tematów, interesuje się również wieloma zjawiskami. Istnieje wiele działów fizyki. Znanym działem fizyki jest mechanika klasyczna. Można w niej wyróżn
Zorza polarna

Wiele osób zastanawia się, jak powstaje zorza polarna. Na to pytanie może odpowiedzieć nam fizyka. Piękne zorze polarne powstają na skutek burz magnetycznych na Słońcu. Z jego powierzchni wyrzucane są
Tęcza

Już dzieci zadają nam to pytanie, kiedy tylko ją pierwszy raz zobaczą: mamo, tato, jak powstaje tęcza? I co mamy odpowiedzieć naszym maluchom? Warto poznać prawidłową definicję i później dostosować ją
Wektorowe wielkości fizyczne

Wielkością wektorową jest siła. To miara oddziaływań fizycznych pomiędzy dwoma ciałami. W układzie SI jednostką miary siły jest niuton, oznaczany symbolem N. Nazwa jednostki pochodzi oczywiście od naz
Chemia fizyczna

Jednym z głównych działów chemii, który zajmuje się badaniem zjawisk fizycznych, które występują na skutek reakcji chemicznych jest chemia fizyczna. Nazywa się ją również fizykochemią.
Nauki przyrodnicze

Termin nauki przyrodnicze to dość mało precyzyjne określenie nauk ścisłych, które zajmują się opisywaniem i badaniem różnorodnych aspektów świata materialnego, zarówno ożywionego jak i nieożywionego.