Wiedza medyczna na wyciągnięcie ręki - profesjonalne portale medyczne

Wiedza medycznaPortale medyczne dla lekarzy oferują nie tylko teksty z różnych dziedzin medycyny. Profesjonalne serwisy oferują również prezentacje czy nawet udział w konferencji online. Dostęp do wiedzy w serwisach medycznych dla lekarzy mają wyłącznie osoby z prawem wykonywania zawodu.

Wiedza medyczna z internetu może być fachowa, jeśli pozyskuje się ją z profesjonalnych portali medycznych, a nie stron rozrywkowych czy forów internetowych. Portale medyczne publikują rzetelne informacje na temat objawów chorób, ich przyczyn i metod leczenia. Inne źródła mogą zawierać informacje niesprawdzone, nieprawdziwe lub nawet szkodliwe.

Dokształcanie dla lekarzy w profesjonalnych portalach medycznych

Profesjonalny portal dla lekarzy oferuje nie tylko dostęp do artykułów specjalistycznych, ale również do plików video oraz transmisji z konferencji i spotkań medycznych z różnych części świata. Lekarz dzięki materiałom dostępnym w takim serwisie może znacznie poszerzyć horyzonty, uaktualnić wiedzę i skuteczniej pomagać swoim pacjentom.

Portal medyczny może też informować o imprezach związanych z branżą medyczną. Na przykład www.tevamed.pl - medyczny portal dla lekarzy - po zarejestrowaniu oferuje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach online.

Często w portalach medycznych dostępne są także dane na temat stosowania środków farmakologicznych w leczeniu. Mogą to być najnowsze badania, ulotki preparatów, komunikaty firm farmaceutycznych czy informacje o zamiennikach.

Żeby w pełni wykorzystać potencjał profesjonalnego portalu medycznego dla lekarzy, należy założyć w nim konto. Przy rejestracji zwykle należy podać dane osobowe, adres e-mail oraz numer prawa wykonywania zawodu nadany przez izbę lekarską. To pozwala na udostępnienie specjalistycznych materiałów wyłącznie osobom kompetentnym.

Dostęp do profesjonalnych portali medycznych dla osób niezwiązanych z medycyną

Przeważnie dostęp do wiedzy umieszczanej w profesjonalnych portalach medycznych jest ograniczony dla osób bez wykształcenia medycznego. Bez prawa wykonywania zawodu nadanego przez okręgową izbę lekarską zarejestrowanie się i zalogowanie oraz przeczytanie niektórych artykułów jest niemożliwe.

Ograniczony dostęp wynika zapewne z tego, że wiedza przekazywana w specjalistycznych tekstach jest zbyt hermetyczna, by mogła być przydatna dla przeciętnego odbiorcy. Ostatecznie mogłaby wyrządzić więcej szkody niż pożytku, gdyby bez ogólnej wiedzy medycznej i praktyki pacjent sam decydował o swoim leczeniu.

Komentarze