Chemia fizyczna

Jednym z głównych działów chemii, który zajmuje się badaniem zjawisk fizycznych, które występują na skutek reakcji chemicznych jest chemia fizyczna. Nazywa się ją również fizykochemią.

Jest wiele działów chemii fizycznej. Są to na przykład chemia przemian fazowych czy chemia budowy cząsteczek. Bardzo rozległą dziedzina wiedzy jest również termodynamika chemiczna. Zajmuje się ona stosowaniem zasad termodynamiki w badaniu reakcji chemicznych.

Bardzo ciekawym działem chemii fizycznej jest magnetochemia. Zajmuje się ona zależnościami pomiędzy właściwościami magnetycznymi a tym, jak zbudowana jest dana substancja pod względem chemicznym.

Kinetyka chemiczna zajmuje się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w czasie. Elektrochemia zajmuje się elektrycznymi aspektami poszczególnych związków chemicznych. Z kolei fotochemia jest to taki dział chemii fizycznej, który zajmuje się reakcjami, zachodzącymi przy działaniu promieniowania elektromagnetycznego. Inne dział, a mianowicie fonochemia zajmuje się tym, jak w chemii można zastosować ultradźwięki.

Komentarze