ICT - Technologie informacyjno-komunikacyjne

Technologie informacyjno-komunikacyjneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka, a wręcz są jego nieodłączną częścią i towarzyszą mu w każdej dziedzinie życia.

Główny Urząd Statystyczny definiuje ICT następująco:

"Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, nie związanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będący przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego."

Wszystkie działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnym odbywają się w ramach sektora ICT. Według definicji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) "sektor ICT to działania zajmujące się produkcją urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usługi im towarzyszące".

PAIZ wyodrębnił siedem podstawowych branż w mniejszym lub większym stopniu powiązanych z ICT.

W grupie produkcji urządzeń komunikacyjnych znalazły się:

 • sprzęt komputerowy;
 • sprzęt komunikacyjny;
 • sprzęt sieciowy i sprzęt do przesyłania danych;
 • sprzęt biurowy.

Natomiast w grupie usług znalazły się:

 • oprogramowanie;
 • usługi telekomunikacyjne;
 • usługi IT.

W kręgu ICT (jak było już przedstawione w definicji) występuje przede wszystkim Internet, który rozwija się w zawrotnym tempie, telefonia komórkowa oraz elektroniczne środki masowego przekazu takie, jak radio i telewizja satelitarna.

Technologie informacyjno-komunikacyjne posiadają następujące cechy charakterystyczne:

 • Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, zarówno w celach osobistych, jak i w firmach i urzędach. Uwzględniają indywidualne potrzeby użytkowników bez względu na czas i miejsce.
 • ICT sprzyjają upowszechnianiu informacji i wiedzy poprzez oddzielenie zawartości od fizycznej lokalizacji. Granice geograficzne nie stanowią przeszkody dla przepływu informacji. Pozwalają one oddalonym społecznościom na integrację, co sprawia, że informacja, wiedza i kultura są teoretycznie dostępne dla każdego.
 • Cyfrowa i wirtualna natura wielu produktów (usług) ICT umożliwia osiągnięcie zerowych lub zmniejszających się kosztów marginalnych. Możliwość prawie darmowego, wielokrotnego odtworzenia zawartości bez względu na objętość, niskie marginalne koszty dystrybucji i komunikacji dają podstawę do radykalnej redukcji kosztów transakcji.
 • Dzięki ICT można odzyskiwać, sortować, filtrować i rozpowszechniać informacje, co bez wątpienia może się przyczynić do osiągnięcia znaczącej poprawy wydajności w produkcji i dystrybucji.

ICT usprawniają sieci dostawcze oraz produkcyjne i sprawiają, że procesy biznesowe oraz transakcyjne stają się bardziej efektywne.

 • Wzrost wydajności, a następnie redukcja kosztów, spowodowane przez ICT, prowadzą do produkowania nowych towarów, usług, kanałów dystrybucyjnych w obrębie tradycyjnych sektorów, a także innowacyjnych modeli biznesu i wykreowania całkowicie nowych branż.
 • ICT ułatwiają eliminację pośrednictwa, ponieważ umożliwiają użytkownikom nabywanie produktów oraz korzystanie z usług bezpośrednio u pierwotnego dostawcy, redukując rolę pośredników. Choć nie wpływa to znacząco na wydajność, jest jednakże jednym z czynników prowadzących do stworzenia tzw. jednoosobowych rynków, zwiększających potencjał ICT w spełnianiu oczekiwań i preferencji użytkowników i konsumentów w zależności od indywidualnego zapotrzebowania.
 • ICT mają zasięg globalny. Poprzez stworzenie i rozwój sieci, ICT pozwalają pokonywać bariery kulturowe i językowe. Dzięki nim jednostki i grupy społeczne mogą żyć i pracować w każdej części świata oraz uczestniczyć w tworzeniu globalnej gospodarki sieciowej bez względu na narodowość. Stanowią one wyzwanie dla obecnej polityki, struktur prawnych i wykonawczych w obrębie i pomiędzy narodami.
Źródła:

  Komentarze