Baza wiedzy

Wpływ informatyki na rozwój społeczeństwa informacyjnego

Rozwój społeczeństwa informacyjnegoSzybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynił się do dużych zmian w XX, XXI wieku, miały one również duży wpływ na wymagania współczesnego społeczeństwa. Znaczny wzrost znaczenia informacji i usług elektronicznych w gospodarce, administracji publicznej oraz w codziennym życiu człowieka ukształtował nowy trend w środowisku społecznym - tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Więcej…

 

GMO - organizmy genetycznie modyfikowane. Co to jest GMO?

Organizmy genetycznie modyfikowaneGMO - organizmy genetycznie modyfikowane. Co to jest GMO? Kilkadziesiąt lat temu to, co jest dziś oczywistością, było odległymi oderwanymi od rzeczywistości marzeniami. Nie inaczej było z ingerencją w geny organizmów, ba, kolejne kilka dekad wcześniej nie istniało pojęcie genu. Dzisiaj jednak w różnych ośrodkach naukowych trwają badania nad potencjałem, jaki kryje w sobie inżynieria genetyczna.

Więcej…

   

Biostatystyka a statystyka - definicja, cele, zastosowanie

Biostatystyka a statystykaBiostatystyka a statystyka - definicja, cele, zastosowanie. Przed zagłębieniem się w definicję biostatystyki należy wspomnieć o uwarunkowaniach prawnych, które regulują tę interdyscyplinarną dziedzinę nauki. Do badań statystycznych wykorzystywane zwykle są dane medyczne, które stanowią kategorię danych osobowych.

Więcej…

 

Czarne dziury - czym są, jak powstają?

Czarna dziuraCzarne dziury to obszary czasoprzestrzeni, których, z uwagi na wpływ grawitacji, nic, łącznie ze światłem, nie może opuścić. Otacza je matematycznie zdefiniowana powierzchnia nazywana - horyzont zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu.

Więcej…