Jak myśli człowiek? 9 rodzajów myślenia

Myślenie człowiekaMyślenie jest skomplikowanym i złożonym procesem, który polega na łączeniu elementów w spójną całość.

Podczas myślenia człowiek tworzy w umyśle model świata. To właśnie w nim podejmuje różnorodne decyzje, a także próbuje znaleźć właściwe rozwiązania i przewidzieć ich konsekwencje.

Typy myślenia

Wyróżnia się kilka charakterystycznych typów myślenia. Człowiek zazwyczaj posługuje się wieloma z nich, ale niektóre przeważnie są dużo częściej stosowane przez daną osobę. Jakie istnieją typy myślenia?

Myślenie realistyczne

Jego celem jest znalezienie rozwiązania konkretnego problemu oraz osiągnięcie celu. Ten typ myślenia uwzględnia wszystkie rzeczywiście występujące przeszkody i utrudnienia, a także sposoby ich pokonania.

Myślenie autystyczne

Interesujący rozwój myślenia, który charakteryzuje się całkowitym brakiem logiki i ciągu przyczynowo-skutkowego. W całości opiera się na marzeniach i swobodnych skojarzeniach. Jednocześnie jest niezwykle istotne w życiu człowieka, ponieważ to właśnie myślenie autystyczne pozwala odpoczywać, relaksować się, a także pobudzać kreatywność, a w związku z tym przyczynia się do powstawania sztuki.

Myślenie krytyczne

Myślenie krytyczne

Nazywane jest również "myśleniem o myśleniu". Polega na ocenie toku myślenia swojego, a także innych ludzi. Tym samym prowadzi do powstawania różnorodnych wniosków na temat posiadanych informacji, co pozwala na kształtowanie się światopoglądu. Myślenie krytyczne jest potrzebne w życiu codziennym człowieka, ponieważ jest to skuteczny sposób ochrony przed fałszywymi informacjami i manipulacją ze strony innych osób.

Myślenie produktywne

W najprostszy sposób ujmując, jest to rodzaj myślenia prowadzący do powstawania nowych treści intelektualnych. Chociaż mogą być one odkrywcze dla danej osoby, to efekt myślenia produktywnego nie musi być czymś nowym dla pozostałych ludzi.

Myślenie reproduktywne

Często używany rodzaj myślenia, którego celem jest odtworzenie procesów i treści znanych danej osobie. Pozwala na ich szczegółową analizę, a także osiąganie nowych wniosków. Myślenie reproduktywne może mieć również znamiona nawyku, który polega na nieustannym analizowaniu tych samych rzeczy lub odtwarzaniu identycznych sytuacji.

Myślenie twórcze

Myślenie twórcze

Myślenie twórcze sprawia, że powstają nowe dzieła sztuki czy wynalazki, a technologia może być nieustannie rozwijana. Efekty myślenia twórczego powinny być uznawane przez społeczeństwo za wartościowe lub etyczne, a także muszą być stosunkowo nowe dla ludzkości.

Myślenie odtwórcze

Jeśli wyniki myślenia twórczego nie są etyczne ani wartościowe, to wtedy mówi się o myśleniu odtwórczym. Zazwyczaj jest to połączenie myślenia reproduktywnego lub produktywnego i autystycznego.

Myślenie sensoryczno - motoryczne

Występuje u dzieci i jest obowiązkowym elementem rozwoju. Polega na dopasowywaniu spostrzeżeń z otoczenia do ruchów człowieka, co prowadzi do kształtowania się procesów poznawczych. Myślenie sensoryczno - motoryczne można najczęściej zaobserwować w sytuacji, gdy dziecko przez przypadek poprawnie dopasuje kształt zabawki do otworu albo ułoży pasujące do siebie puzzle. Po zauważeniu tej zależności będzie świadomie dopasowywać dane kształty.

Myślenie postformalne

Ostatni rodzaj myślenia, który kształtuje się w dorosłym życiu. To właśnie myślenie postformalne pozwala na dopasowywanie do siebie i łączenie sprzecznych informacji, aby wyciągnąć na ich podstawie właściwe wnioski. Jest stosowane w złożonych i skomplikowanych sytuacjach, które składają się na ludzkie życie.

Komentarze