Fizyka teoretyczna i doświadczalna

Najprościej fizyka dzieli się na fizykę teoretyczną i doświadczalną.

Fizyka teoretyczna to taki sposób uprawniania fizyki, który polega na matematycznym opisywaniu praw przyrody, ale również na tworzeniu i późniejszym rozszerzaniu teorii. Wnioski, jakie z nich wypływają można sprawdzić doświadczalnie. Bardzo dobrym przykładem jest tu fizyka matematyczka. Opisywane przez nią zjawiska są zaczerpnięte między innymi z aksjomatyki matematycznej. Sprawdzaniem tych wszystkich praw w praktyce zajmuje się fizyka doświadczalna. Jest to taki sposób uprawnia fizyki, który polega na wykonywaniu szczegółowych programów.

Pomiar w fizyce rozumie się jako ilościowe porównywanie mierzonej wartości z odpowiednim wzorcem. Zasada jest taka, że powinien być on powtarzalny w czasie, ale oczywiście w granicach oszacowanej niepewności pomiarowej. Fizyka doświadczalna pozwala na weryfikowanie praw powstałych w ramach fizyki teoretycznej, zbudowanych w oparciu o teorie. Ona sama również nie może być uprawiana w oderwaniu od teorii.

Komentarze