Skalarne wielkości fizyczne

Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą możemy zmierzyć oraz podać ten wynik w postaci liczby bądź wektora: ilościowo. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wielkości fizycznych.

Są to wielkości skalarne i wektorowe. Wielkości skalarne można określić za pomocą liczby rzeczywistej. Należy do nich na przykład energia. W fizyce jest to zdolność do wykonywania pracy przez dane ciało.

Do skalarów zaliczamy też moc: określenie wykonanej w jednostce czasu pracy. Inną wielkością skalarną jest masa. Określa ona bezwładność danego ciała, biorąc pod uwagę przyciągania ziemskie, czyli silę grawitacyjną.

Czas jest to wielkość skalarna, która określa odstępy miedzy danymi zdarzeniami lub zjawiskami. Z kolei praca jest to miara energii elektrycznej, jaka jest przekazywana pomiędzy różnymi układami fizycznymi. Gęstość inaczej jest określana jako masa właściwa. To stosunek masy ciała do zajmowanego przez niego powierzchni. Inny skalar, ładunek fizyczny to właściwość danej materii: pojawia się w oddziaływaniu elektromagnetycznym.

Komentarze