Wektorowe wielkości fizyczne

Wielkością wektorową jest siła. To miara oddziaływań fizycznych pomiędzy dwoma ciałami. W układzie SI jednostką miary siły jest niuton, oznaczany symbolem N. Nazwa jednostki pochodzi oczywiście od nazwiska słynnego angielskiego fizyka, Isaaca Newtona, który znany jest między innymi ze sformułowania trzech zasad dynamiki.

Siła ma wartość jednego niutona jeśli nadaje ona ciału o masie jednego kilograma przyspieszenie o wartości jednego metra na sekundę kwadratową. Wielkością wektorową jest również położenie ciała, które informuje nas o jego ulokowaniu w przestrzeni, podając dokładne współrzędne.

Inna wielkość wektorowa to prędkość. Wyraża ona zmianę wektora położenia w jednostce czasu. Wyróżniamy prędkość wektorową w ruchu jednostajnym jak i przyspieszonym. Prędkość może być również opisywana jako wielkość nie wektorowa, jeśli jest postrzegana jako stosunek długości drogi to czasu jej przebycia. Wielkością wektorową w fizyce jest również przyspieszenie, czyli zmiana prędkości w jednostce czasu.

Komentarze