Wpływ informatyki na rozwój społeczeństwa informacyjnego

Rozwój społeczeństwa informacyjnegoSzybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynił się do dużych zmian w XX, XXI wieku, miały one również duży wpływ na wymagania współczesnego społeczeństwa. Znaczny wzrost znaczenia informacji i usług elektronicznych w gospodarce, administracji publicznej oraz w codziennym życiu człowieka ukształtował nowy trend w środowisku społecznym - tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Technologie teleinformatyczne to wynalazki stworzone przez człowieka i poprawiające jego jakość życia. Główny stymulator wzrostu gospodarczego to zdolność obywateli do nabywania i wykorzystywania informacji dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Po nastaniu ery Internetu około 1990 roku technologia ta znalazła zastosowanie w edukacji.

Internet

Na początku Internet był postrzegany krytycznie przez pedagogów. Wdrożenie wymagało wiele wysiłku, inwestycji w komputery, szkolenie pedagogów. Posiadanie komputera lub laptopa pozwala uczniom, studentom dostęp do stron WWW i rożnych programów edukacyjnych. Sieć komputerowa odblokowała możliwości poznawcze studentów, dostęp do informacji, które wcześniej były poza zasięgiem. Dzieci używają narzędzi elektronicznych do nauki, zabawy, tym samym zapoznając się z nowymi technologiami.

Społeczeństwo  informacyjne

Młodzi ludzie, dzięki ułatwionemu dostępowi do elektronicznych zasobów instytucji edukacyjnych i ośrodków badawczo-rozwojowych, nabywają doświadczenia i nawyków krytycznego myślenia oraz selekcji wyboru informacji. Używają komputerów do aktywnego uczestnictwa w portalach społecznościowych, utrzymują zdalne kontakty z ich rodzinami i aktywnie uczestniczą w rożnych kołach zainteresowań. Dorosłe osoby wiedza jakie korzyści oferują e-usługi i e-treści. To zwiększa ich kompetencje zawodowe, elastyczność i mobilność.

Nowe dostępne metody pracy jak telepraca pozwalają pracować osobom niepełnosprawnym, mieszkańcom wsi, osobom opiekującym się dziećmi lub osobami chorymi. Elektroniczne urządzenia pozwalają aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Dzięki rozwiązaniom informatycznym osoby starsze mają ułatwiony kontakt z zakładami administracji publicznej czy opieki zdrowotnej. Komercyjne usługi internetowe, bankowość elektroniczna, telefonia komórkowa są powszechnie dostępne i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Coraz więcej firm wykorzystuje informatyczne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcy wykorzystują e-usługi na bieżąco, przesyłają formularze w formie elektronicznej.

Społeczeństwo informacyjne - cechy rozwoju

Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma następujące cechy:

  • dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie: dostęp do rzetelnych informacji i bezpiecznych usług, która jest niezbędna dla obywateli i przedsiębiorstw;
  • otwartość i różnorodność: brak ograniczeń w dostępie do informacji, zwłaszcza do informacji publicznej;
  • uniwersalność i akceptowalność: udział człowieka w społeczeństwie informacyjnym jest oczywisty i powszechny w maksymalnie możliwym zakresie, a produkty i usługi społeczeństwa informacyjnego są maksymalnie rozległe;
  • komunikatywność i interoperatywność: wyszukiwanie i dostęp do żądanych informacji jest bezpieczny, szybki i prosty.

Oczywiście pojawiają się problemy, które mogą utrudnić rozwój społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w krajach mniej rozwiniętych. Niski poziom zinformatyzowania szkół, niewystarczający poziom kształcenia młodzieży na potrzeby rynku pracy a także niski poziom wiadomości na temat nowych technologii osób dojrzałych. Istnieje także grupa osób, które nie są zainteresowane wykorzystywaniem nowych technologii lub po prostu brak im odpowiednich umiejętności. Problem ten nie dotyczy tylko osób starszych, ale osób w różnym przedziale wiekowym.

Technologie dzisiejszego świata zrewolucjonizowały sposób pracy, przekształciły gospodarkę i miały nieodwracalny wpływ na sposób ludzkiego życia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga jednak skoordynowanych działań, współpracy zarówno sektora publicznego i prywatnego, ośrodków badawczych i naukowych.

Komentarze