Nauki przyrodnicze

Termin nauki przyrodnicze to dość mało precyzyjne określenie nauk ścisłych, które zajmują się opisywaniem i badaniem różnorodnych aspektów świata materialnego, zarówno ożywionego jak i nieożywionego.

Do najważniejszych zalicza się takie nauki, jak: astronomia, chemia, biologia, nauki o Ziemi oraz fizyka. Astronomia zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Interesujące są dla niej również zjawiska, które zachodzą we wszechświecie. Chemia nada naturę różnych substancji oraz relacje zachodzące miedzy nimi. Interesujące są dla niej reakcje chemiczne, czyli takie podczas których zmieniają się właściwości danej substancji.

Z kolei biologia jest nauką, która zajmuje się badaniem życia i organizmów żywych. Przedmiotem badań nauk o Ziemi jest oczywiście nasza planeta. W ich obrębie wyróżnia się między innymi: geografię, geofizykę, geodezję czy geologię. Fizyka jest nauką, która zajmuje się właściwości materii, jej przemian oraz oddziaływań, jakie zachodzą miedzy ciałami. Dzieli się na wiele działów i mniejszych dziedzin.

Komentarze